Kadra

Administracja kursu "Python dla początkujących"

dr hab. Adam Lecko, prof. UWM - Kierownik kursu
mgr Kinga Lecko - Sekretarz kursu (tel. 664 31 55 25)

Pracownicy Dydaktyczni:

dr Piotr Jastrzębski
mgr inż. Tomasz Krzywicki
mgr Krzysztof Ropiak